3 Cuốn Sách Các Nhà Marketing Không Thể Bỏ Qua

3 Cuốn Sách Các Nhà Marketing Không Thể Bỏ Qua

Đọc thêm

01 Concept Making - Linh Hồn Của Quảng Cáo

Concept Making - Linh Hồn Của Quảng Cáo

“Concept – ý tưởng lớn” là khái niệm trung tâm vận hành doanh nghiệp, thị trường và sản phẩm; và chúng ta cần toàn bộ cảm tính và lý tính…

02 Perfect Slogan - Để Ngôn Từ Trở Thành Sức Mạnh

Perfect Slogan - Để Ngôn Từ Trở Thành Sức Mạnh

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, khi mà lượng thông tin được truyền tải tăng lên một cách nhanh chóng thì vai trò của ngôn từ trong kinh…

03 Original Working - Cưỡi Thuyền Ngược Gió

Original Working - Cưỡi Thuyền Ngược Gió

Hiện tại khi tất cả các công ty đều muốn “trở thành người duy nhất”, “đứng từ lập trường của khách hàng”, “trở thành một tập đoàn sáng tạo”, “chú…

Xem tiếp