Tướng quân ở trên, ta ở dưới (Tập 1 - phần 2)

Tướng quân ở trên, ta ở dưới (Tập 1 - phần 2)

Tác giả: Quất Hoa Tán Lý

Chuyên mục: Ngôn tình, Cổ trang

Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Đọc thêm