Tướng Lĩnh Việt Nam Thế Kỉ XX Qua Lời Kể Của Người Thân

Tướng Lĩnh Việt Nam Thế Kỉ XX Qua Lời Kể Của Người Thân

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên mục: Sách Chuyên Ngành

Nhà xuất bản: NXB Quân Đội Nhân Dân

Đọc thêm