Tướng lĩnh Việt Nam thế kỉ XX qua lời kể của người thân

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Quân Đội Nhân Dân

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm