Tướng lĩnh Việt Nam thế kỉ XX qua lời kể của người thân

Tướng lĩnh Việt Nam thế kỉ XX qua lời kể của người thân

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng

Chuyên mục: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Quân Đội Nhân Dân

Đọc thêm