Tương lai ơi! hãy ôm chặt em nhé

Tác giả:

Yến Phan

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/03/2015

Sách miễn phí

Là một câu chuyện được hư cấu từ một câu chuyện của một người bạn khá thân của tôi, khi tôi viết câu chuyện này là tôi đang trải lòng cùng với những nỗi đau mà bạn tôi đã trải qua. Nhưng đúng như những gì đã diễn ra bạn tôi là một cô gái mạnh mẽ. Ở đâu đó tôi tin người yêu của bạn tôi sẽ đọc được câu chuyện này và hãy hiểu cho người bạn của tôi. Vì ai cũng cũng có những nỗi lòng không thể nói ra.

Kết nối với Waka