Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Tuổi thanh xuân của chúng ta

Tác giả:

Hồng Ngọc

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/03/2015

Từng là quá khứ nhưng giờ chẳng còn là gì của nhau. Đã từng đau nhưng giờ chỉ còn vết sẹo mờ.

Kết nối với Waka