Tùng Dương

Tác giả:

Bùi Thị Thu Ngân

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/03/2015

Sách miễn phí

Một tác phẩm về tuổi học trò, gần gũi, đơn giản. Tác phẩm thay lời của tôi bày tỏ những cảm xúc chân thực ngày cắp sách đến trường. Một thời để nhớ, để vấn vương, để yêu thương, để là động lực cất bước...

Kết nối với Waka