Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Từ trái tim chưa thể buông xuôi

Tác giả:

Xù Xù

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/03/2015

Viết cho những ai đang hi vọng , đang đơn phương , và chẳng biết phải làm sao cho trái tim mình ổn định 

Kết nối với Waka