Từ Lẩy Kiều, Đố Kiều Đến Các Giai Thoại Truyện Kiều

Từ Lẩy Kiều, Đố Kiều Đến Các Giai Thoại Truyện Kiều

Tác giả: Phạm Đan Quế

Chuyên mục: Thơ, Văn Học

Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên

Đọc thêm