Tư duy khác biệt để thành công - Quy tắc vàng đúc kết từ 3000 tỷ phú

Tác giả: Tomotaka Taguchi

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng sống

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm