Tư duy của chiến lược gia

Tư duy của chiến lược gia

Tác giả: Kenichi Ohmae

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm