Từ điển triết học Kant

Tác giả:

Howard Caygill

Thể loại: Khoa học xã hội, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 06/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Từ Điển Triết Học Kant - dịch phẩm của tập thể yêu thích triết học: là tập hợp, giới thiệu và giải thích hầu hết những thuật ngữ cơ bản của triết học Kant, mang lại một bảng lược đồ về bộ khung khái niệm sẽ trở thành nền tảng của triết học cổ điển Đức.

Điểm đặc biệt của bộ từ điển này mỗi mục từ gắn liền với một danh sách những thuật ngữ có liên quan tạo nên một mạng lưới, trong đó đạt được trọn vẹn các tầng nấc ý nghĩa. Khi thấy thích hợp, mục từ cũng xem xét số phận của khái niệm sau Kant, qua đó cho thấy vị trí then chốt của Kant giữa truyền thống và hiện đại, và lý do tại sao triết học Kant gây ảnh hưởng to lớn và hầu như không thể tát cạn lên nền văn hoá hiện đại.

Trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka