• Tại sao chọn Waka
  • Chia sẻ độc giả
  • Báo chí nói về Waka
  • Số liệu Waka

Vỏ bọc tương phản - Tập 1

Tác giả:

Trương Thảo Vy

Chuyên mục: Drama, Romance, VnComic

Tình trạng: Hoàn thành

Quan tâm: 119 lượt

Ngày phát hành: 04/08/2017

Không ai có thể dễ dàng nhìn thấu và đánh giá chính xác được tâm can của con người nếu nó được che đậy bởi những vỏ bọc quá hoàn hảo!

Kết nối với Waka