Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Trước khi đêm tàn lụi

Tác giả:

Văn Thiên Vỹ

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

Đêm cuối bên người bạn thân cùng những suy nghĩ về tình bạn và tuổi trẻ.

Kết nối với Waka