Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Trở về

Tác giả:

Linh

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/02/2015

Tôi không nghĩ trên đời này lại có phép màu. Thế nhưng giờ đây tôi lại thực sự đứng đối diện với câu. Cổ họng tôi khô ran trước ánh mắt chờ mong của người trước mắt. Và tôi nói ra câu trả lời...

Kết nối với Waka