Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Trò Tiêu Khiển

Tác giả:

Hoàng Khang

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 27/12/2014

Truyện được viết khi Khang có một lần vào thăm một trại giam vùng Đông Bắc Bộ...

Kết nối với Waka