Triết học Tây phương từ khởi thủy đến đương đại - Tập II

Tác giả:

Bernard Morichère

Thể loại: Khoa học xã hội, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Văn Hóa Thông Tin

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 08/05/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Triết Học Tây Phương - Từ Khởi Thủy Đến Đương Đại Tập II của Bernard Morichère có mục đích không chỉ đơn thuần là một tập hợp những bản văn mà là giới thiệu tính đa dạng của tư tưởng triết lý một cách rộng rãi nhất từ khởi thủy đến đương đại, trong sự tôn trọng tính đa nguyên của các học thuyết và các trào lưu đã tạo nên dòng tư tưởng nhân loại. Triết học là một mà cũng là nhiều, và chính sự đa dạng trong nhất tính này đã mang lại vẻ toàn mãn phong phú cho triết học.

Nhằm mục đích đó, trong khi vẫn trang trọng dành cho các tác giả minh chủ và các bản văn kinh điển của lịch sử triết học vị trí xứng đáng, tác giả còn mở rộng khuôn khổ các bản văn, đến những tác giả, những trào lưu tư tưởng, những thời đại mà các giáo trình thông thường ít dành chỗ; và nhiều khi, chẳng dành cho một chỗ đứng nào.

Chẳng hạn, nguyên cả một thời kỳ trải dài từ đầu thời Trung cổ cho đến cuối thời Phục Hưng, nghĩa là khoảng 10 thế kỷ, triết học thường bị lặng lẽ bỏ rơi cho một số ít chuyên gia, thì trong tác phẩm này, đã tìm lại vị trí triết học cho dòng chảy liên tục từ Thượng cổ...

Waka trân trọng giới thiệu!

Kết nối với Waka