Trí Tuệ Xúc Cảm - Ứng Dụng Trong Công Việc

Trí Tuệ Xúc Cảm - Ứng Dụng Trong Công Việc

Tác giả: Daniel Goleman

Chuyên mục: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Đọc thêm