Trí tuệ xúc cảm - Ứng dụng trong công việc

Tác giả: Daniel Goleman

Thể loại: Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động Xã Hội

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm