Trên cả lí thuyết

Trên cả lí thuyết

Tác giả: Triệu Văn Minh

Chuyên mục: Kinh doanh, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên

Đọc thêm

Từ khóa: steve jobs, Apple,