Trên cả lí thuyết

Tác giả: Triệu Văn Minh

Thể loại: Kinh doanh, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 11/05/2017

Đọc thêm

Từ khóa: steve jobs, Apple,