Đọc sách
[Tóm tắt sách] Tư duy nhanh và chậm

[Tóm tắt sách] Tư duy nhanh và chậm

Tác giả:

Daniel Kahneman

Ngày cập nhật: 07/06/2017
1,031 lượt nghe

Kết nối với Waka