Đọc sách
[Tóm tắt sách] Trí tuệ xã hội

[Tóm tắt sách] Trí tuệ xã hội

Tác giả:

Daniel Goleman

Ngày cập nhật: 28/08/2019
11,329 lượt nghe

Kết nối với Waka