Đọc sách
[Tóm tắt sách] 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm

[Tóm tắt sách] 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm

Tác giả:

John C. Maxwell

Ngày cập nhật: 20/12/2017
2,314 lượt nghe

Kết nối với Waka