Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Tớ cũng nhớ cậu

Tác giả:

Smile

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/03/2015

"-Đồ ngốc.Tớ cũng nhớ cậu.

Yến không cần biết Quân đã làm gì trong thời gian qua,chẳng phải biết cô gái đó là gì với cậu.Cô cũng không quan tâm sao cậu vào được phòng...Giờ cô chỉ muốn ôm thật chặt con người kia thôi.

Hạnh phúc-cả hai đã chờ lâu quá rồi."

Kết nối với Waka