Tinh Thần Động Vật (Animal Spirits)

Tinh Thần Động Vật (Animal Spirits)

Tác giả: George A. Skerlof - Robert J. Shiller

Chuyên mục: Sách Kinh Tế

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm