Tinh thần động vật (Animal spirits)

Tinh thần động vật (Animal spirits)

Tác giả: George A. Skerlof - Robert J. Shiller

Chuyên mục: Kinh doanh

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm