Tinh thần động vật (Animal spirits)

Tác giả: George A. Skerlof - Robert J. Shiller

Thể loại: Kinh doanh

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 21/01/2017

Sách đang duyệt bản quyền

Đọc thêm