Tinh thần động vật (Animal spirits)

Tác giả: George A. Skerlof - Robert J. Shiller

Thể loại: Kinh doanh

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Định dạng: Epub, Audio

Ngày cập nhật: 04/04/2017

Đọc thêm

Sách này đã có phiên bản Audio

Nghe đọc sách