Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Và Sự Đổi Mới

Tinh Thần Doanh Nhân Khởi Nghiệp Và Sự Đổi Mới

Tác giả: Peter F. Drucker

Chuyên mục: Khởi Nghiệp

Nhà xuất bản: NXB Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Đọc thêm