Tình một đêm và bịch cam sành miễn phí

Tác giả:

An Mai An

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 14/02/2015

Sách miễn phí

Tình một đêm. Ở một khía cạnh nào đó, tôi và cô ấy đã bắt đầu như thế. Nhưng, tôi không muốn đặt tên cho mối quan hệ này theo nghĩa của từ “một đêm”. Tuổi thanh xuân của tôi: cô ấy đã ở đó và là kí ức không thể xóa nhòa.

 Chúng tôi lên giường, sau 6 giờ đồng hồ gặp mặt. Và qua đêm cùng nhau.

Kết nối với Waka