Tính dân tộc trong âm nhạc Phạm Duy & Tình bạn Duy - Khê

Tác giả: Trần Văn Khê

Thể loại: Văn hóa nghệ thuật, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản: NXB Thời Đại

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/03/2017

25.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm