Tín Hiệu Và Độ Nhiễu

Tín Hiệu Và Độ Nhiễu

Tác giả: Nate Silver

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Sách Chuyên Ngành

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm

Từ khóa: alphabooks,