Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Tìm về tuổi thơ

Tác giả:

Hoàng Khang

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 01/01/2015

Lớp tôi, ai cũng đi, ai cũng ra đi,... có người đi mãi mãi,... có người đi nhưng vẫn tồn tại ở đâu đó trên thế giới này,... đang cười với ai đó, hoặc đang gặp vấn đề gì đó và đang khóc...
Nhưng tại sao chúng tôi không có tuổi thơ đẹp đẽ như phần lớn các bạn khác?.... Vì dất độc, con người cũng độc....

 

Kết nối với Waka