Thực thi

Thực thi

Tác giả: Larry Bossidy - Ram Charan

Chuyên mục: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm