Thực thi

Tác giả: Larry Bossidy - Ram Charan

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 17/02/2017

Đọc thêm