Thực Thi

Thực Thi

Tác giả: Larry Bossidy - Ram Charan

Chuyên mục: Sách Kinh Tế, Quản Trị - Lãnh Đạo

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức

Sách đang chờ duyệt bản quyền.

Đọc thêm