Thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn

Tác giả: Charles Duhigg

Thể loại: Kỹ năng, Kỹ năng làm việc

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 14/07/2017

50.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm