Thôn quê liệt truyện

Tác giả:

Hoàng Minh Tường

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản:

Đang cập nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Hoàng Minh Tường là một trong những nhà văn hiện đại của Việt Nam, tác giả cuốn Thời của thánh thần
Hoàng Minh Tường từng trải qua các nghề dạy học, viết báo và viết văn.
Tập truyện gồm các câu chuyện nhỏ xảy ra ở làng quê Việt Nam.
Phần I: Thôn quê liệt truyện
Hồi thứ nhất: Mùa world Cup về làng
Hồi thứ hai: Đi lĩnh thưởng
Hồi thứ ba: Ăn vạ nhà nước
Hồi thứ tư: Từ đinh tặc đến nấp cống tặc
Hồi thứ năm: Lều chõng đi thi
Hồi thứ sáu: Cưỡi bò đi tậu vợ cho con
Hồi thứ bảy: Đĩ Chu đi mát xa
Hồi thứ tám: Chuyện kinh dị ở làng
Hồi thứ chín: Thám tử dê
Hồi thứ mười: Thi sĩ làng
Hồi thứ mười một: Hoạn Thư thời hiện đại
Hồi thứ mười hai: Tình yêu một thuở
Hồi thứ mười ba: Lên chùa mơ gặp Thị Mầu
Hồi thứ mười bốn: Tay chơi nhà quê
Phần II: Thôn quê ký sự
Phần III: Những người đã gặp
Phần IV: Những vùng đất đã qua

Trân trọng giới thiệu!

Từ khóa: Tiểu thuyết,

Kết nối với Waka