I . GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. Dịch vụ Waka (gọi tắt là Dịch vụ): Là dịch vụ cung cấp nội dung bao gồm các tạp chí và sách điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như Kinh doanh, văn học, kỹ năng, thiếu nhi, khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội… trên mạng internet và mạng viễn thông di động.
 2. Nền tảng: Dịch vụ Waka cung cấp trên hệ điều hành Android (phiên bản từ 4.4 trở lên).
 3. Vega: Công ty Cổ phần Bạch Minh, đơn vị chủ quản của Waka.
 4. Khách hàng: là người đăng ký tài khoản Waka, sử dụng dịch vụ Waka do Vega cung cấp.
 5. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ (gọi tắt là Thỏa thuận): là bản quy chế sử dụng dịch vụ cùng với tất cả các bản sửa đổi, cập nhật, bổ sung bao gồm các điều khoản cấu thành đầy đủ thỏa thuận giữa Khách hàng và Vega về việc cung cấp và sử dụng dịch vụ Waka.

II. HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN

 1. Việc Khách hàng sử dụng dịch vụ Waka trên bất kỳ hệ điều hành nào thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản trong Thỏa thuận này. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận, vui lòng không sử dụng dịch vụ Waka.
 2. Vega có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung Thỏa thuận vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và Khách hàng phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung tại nền tảng của Waka thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Waka sau khi Vega bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi.
 3. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

III. QUYỀN SỞ HỮU

      Nền tảng Waka được phát triển và sở hữu bởi Vega. Vega là bên duy nhất sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Waka (bao gồm nhưng không giới hạn logo, mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin và nội dung; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của nền tảng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có). Không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối hoặc theo hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Vega.

 IV. ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN

 1. Việc đăng ký tài khoản Waka thể hiện Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này. Khi đăng ký tài khoản, Khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin các thông tin mà Waka yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin mà Khách hàng cung cấp.
 2. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Khách hàng sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và sử dụng dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản, mật khẩu, đăng ký. Tất cả thông tin/xác nhận được gửi từ Khách hàng đăng ký dịch vụ hoặc tất cả các thao tác, giao dịch mà Khách hàng thực hiện bằng tài khoản Waka được xem là thông điệp dữ liệu thể hiện ý chí của Khách hàng và được sử dụng làm chứng cứ để giải quyết tranh chấp giữa Bên A và Bên B (nếu có).
 3. Mỗi tài khoản chỉ có thể đăng nhập được tối đa 03 (ba) thiết bị; nếu đăng nhập tài khoản trên thiết bị thứ 04 trở lên, Khách hàng cần phải bỏ ít nhất 01 trong số 03 thiết bị cũ của mình để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ.
 4. Trong trường hợp tài khoản được sử dụng để đăng nhập quá 05 (năm) thiết bị, tài khoản đó sẽ bị tạm ngừng sử dụng trong 12 giờ. Trường hợp Khách hàng tiếp tục đăng nhập quá số thiết bị cho phép, Vega có quyền xóa tài khoản.
 5. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ Waka, Vega sẽ căn cứ trên những thông tin Khách hàng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Vega chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác các thông tin, Khách hàng sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ Vega trong quá trình sử dụng dịch vụ đồng thời Vega không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

 V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Điều kiện giao dịch chung

Dịch vụ Waka không giới hạn Khách hàng về vị trí địa lý, độ tuổi. Để tham gia sử dụng dịch vụ Waka, bạn chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

      + Thực hiện đăng ký tài khoản Waka.

      + Sử dụng dịch vụ Waka trên thiết bị có hỗ trợ kết nối Internet (máy tính bảng, smartphone...)

 

 1. Hình thức sử dụng dịch vụ

Khách hàng sử dụng dịch vụ Waka theo hai hình thức đăng ký gói cước.

Tùy theo nhu cầu và khả năng của mình, Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng các gói cước sau trên Waka:

STT           

Tên gói cước                                              

Giá cước                                           

Thời gian sử dụng                                                     

Phạm vi sử dụng                                                                                        

1

Gói WakaVIP

 

 

 

1.1

Gói VIP 7 ngày

7.000 VNĐ

07 ngày tính từ thời điểm đăng ký

Toàn bộ nội dung trong kho nội dung Waka

1.2

Gói VIP 1 tháng

30.000 VNĐ

30 ngày tính từ thời điểm đăng ký

1.3

Gói VIP 3 tháng

85.000 VNĐ

90 ngày tính từ thời điểm đăng ký

1.4

Gói VIP 12 tháng

324.000 VNĐ

365 ngày tính từ thời điểm đăng ký

2

Gói Saigon Books 

50.000 VNĐ

30 ngày tính từ thời điểm đăng ký

Toàn bộ nội dung trong Tủ sách Saigon Books


Lưu ý:

      + “Kho nội dung Waka” là toàn bộ sách và tạp chí được đăng tải trên Waka trừ nội dung trong Tủ sách Saigon Books.

      + “Tủ sách Saigon Books” là thư mục gồm những cuốn sách do Saigon Books cung cấp để được đăng tải trên nền tảng Waka.

 

 1. Quy trình đăng ký gói cước

Quy trình giao dịch trên Ứng dụng Waka:

      + Vào ứng dụng Waka -> Đăng nhập tài khoản của bạn trên Waka.

      + Chọn "Kho sách" ở phía dưới màn hình -> Chọn "WakaVIP" ở góc trên bên phải màn hình.

      + Lựa chọn gói cước  -> Thanh toán số tiền tương ứng.

      + Thông báo giao dịch Thành công hay Thất bại (trường hợp giao dịch Thất bại, thông báo sẽ nói rõ nguyên nhân thất bại).

 VI. CHÍNH SÁCH GIA HẠN

Waka cho phép Khách hàng tự động gia hạn gói cước đã đăng ký. Tính năng tự động gia hạn chỉ áp dụng đối với Khách hàng sử dụng dịch vụ Waka theo hình thức thanh toán gia hạn của CH Play.

 

VII. CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN, BẢO HÀNH, ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

 1. Khi hệ thống của Waka nhận được lệnh mua/đăng ký hợp lệ, hệ thống sẽ ngay lập tức ghi nhận gói cước mà Khách hàng được hưởng hoặc gửi nội dung Khách hàng đã mua về thiết bị của Khách hàng trừ trường hợp có lỗi hệ thống hoặc lỗi kết nối Internet, thời gian xử lý giao dịch có thể kéo dài hơn.
 2. Waka không áp dụng chính sách bảo hành, đổi trả sản phẩm khi nội dung đã được chuyển đến thiết bị của Khách hàng thành công.
 3. Tất cả các giao dịch đã nhận được thông báo thành công đều không được hoàn trả phí từ hệ thống trong mọi trường hợp.
 4. Trong trường hợp giao dịch lỗi, hệ thống đã tiến hành trừ tiền thành công trong tài khoản của Khách hàng mà Khách hàng không sử dụng được dịch vụ  theo gói cước đã đăng ký, hệ thống sẽ bù lại số ngày sử dụng cho Khách hàng tương ứng với số ngày bị gián đoạn sử dụng.

 

VIII. BẢO VỆ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 

Việc bảo vệ thông tin cá nhân Khách hàng được thực hiện theo đúng nguyên tắc sau:

 1. Mục đích thu thập:

Việc thu thập thông tin Khách hàng là để:

- Thực hiện các giao dịch theo các đơn đặt hàng của Khách hàng, giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của Waka, chăm sóc Khách hàng.

- Quản lý việc đăng tải, bình luận của Khách hàng về giao dịch yêu cầu thực hiện.

- Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi Khách hàng sử dụng dịch vụ Waka.

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật trên Waka.

 1. Thời gian lưu trữ: tối thiểu 02 năm
 1. Phạm vi sử dụng:chỉ sử dụng các thông tin được Khách hàng đăng ký và/hoặc cập nhật trên Nền tảng Waka, không sử dụng các thông tin do Khách hàng đưa trên các phương tiện, công cụ khác.
 1. Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:

- Đơn vị chủ quản Waka.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể.

 1. Phương thức, công cụ để Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin:

Khách hàng có thể cung cấp và chỉnh sửa thông tin của mình khi đăng ký, đăng nhập vào hệ thống theo hướng dẫn chi tiết trên Waka.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

- Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Waka được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

-Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Vega sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Vega không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp trên Waka sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Vega không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của Khách hàng, như các trường hợp Khách hàng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

 IX. ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢN QUYỀN

Vega tôn trọng tác giả và chủ sở hữu bản quyền các nội dung. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu nào liên quan đến bản quyền các nội dung trên Waka, vui lòng liên hệ và cung cấp bằng chứng xác thực tới địa chỉ email: banquyensach@vega.com.vn

 X. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VEGA

 1. Đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, liên tục để cung cấp dịch vụ tới Khách hàng theo đúng Thỏa thuận này, quy định của pháp luật liên quan.
 2. Thông báo kịp thời cho Khách hàng về thời điểm tạm ngừng hoạt động của hệ thống. Vega được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp hệ thống tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất hoặc các trường hợp bất khả kháng.
 3. Toàn quyền chủ động thay đổi giá cước và danh mục nội dung trong mỗi gói cước tương ứng tùy vào khả năng và nhu cầu thực tế của Vega tại từng thời điểm.
 4. Cung cấp, lưu trữ đầy đủ thông tin liên quan tới giao dịch của Khách hàng.
 5. Hướng dẫn Khách hàng sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của Khách hàng trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ với điều kiện Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến giao dịch.
 6. Được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng gây ra bất cứ thiệt hại nào cho một bên thứ ba và yêu cầu Khách hàng bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế mà Khách hàng gây ra cho Vega.
 7. Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

 XI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Được sử dụng dịch vụ Waka theo gói cước đã đăng ký, quy định của Thỏa thuận này và pháp luật có liên quan. Khách hàng chỉ được sử dụng dịch vụ, không được cung cấp hoặc bán lại dịch vụ cho bên thứ ba dưới mọi hình thức.
 2. Được cung cấp các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và giải quyết khiếu nại, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 3. Được bảo mật thông tin theo quy định tại Thỏa thuận này.
 4. Tuân thủ điều kiện, quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng đối với từng Gói thuê bao và các tính năng của dịch vụ và quy định của Pháp luật có liên quan
 5. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Vega theo giá gói cước niêm yết
 6. Đọc, hiểu và tuân thủ Thỏa thuận sử dụng dịch vụ, các quy định khác do Vega đề ra liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Waka và các quy định pháp luật liên quan. Vega không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc lựa chọn các tính năng mà không hiểu rõ các quy định của Thỏa thuận này cũng như quy định pháp luật liên quan.
 7. Chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, Vega và bên thứ ba (nếu có) đối với việc sử dụng dịch vụ Waka và các hành vi Khách hàng thực hiện trên nền tảng Waka. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm giải quyết và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho Vega.
 8. Cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc khi Vega có yêu cầu.
 9. Không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định của pháp luật hoặc gây tổn hại Waka bao gồm và không giới hạn việc sử dụng phần mềm, công cụ để can thiệp, truy cập trái phép vào tài khoản Waka hoặc hệ thống của Waka, sao chép, phổ biến, trình chiếu hoặc thực hiện bất cứ hành vi nào để phát tán, cung cấp, phân phối các nội dung của Waka dưới bất kỳ hình thức, phạm vi nào hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Vega.
 10. Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

 XI. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

Trong quá trình sử dụng dịch vụ Waka, Khách hàng không được thực hiện các hành vi sau:

 1. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 2. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 3. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 5. Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)
 6. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 7. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 8. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 9. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 10. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 11. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 12. Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

 

XIII. QUY ĐỊNH CHUNG

 1. Thỏa thuận này được giải thích, điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Khách hàng và Vega. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giải quyết, nếu không đạt được kết quả thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC bên cạnh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Hà Nội. Luật áp dụng là Luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt. Quyết định của Hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành. Án phí và các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.

 

Cập nhật lần cuối ngày: 24/07/2018