Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Thơ Vườn

Tác giả:

Dã Tràng

Thể loại: Thơ - Tản văn, Văn học

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

DÃ TRÀNG

“Dã tràng xe cát Biển Đông

Ngày qua tháng lại nhọc lòng không thôi

Xây thành trên bãi cát bồi

Sóng xô thành vô công trời dã tràng

Trời sinh để kiếp phải mang

Ngàn năm xe cát dã tràng vẫn xe”

Waka trân trọng giới thiệu!

Từ khóa: Thơ Vườn,

Kết nối với Waka