Thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

Thể loại: Chính trị - Pháp luật, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 03/04/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa ký ban hành Thông tư số 11/TT-BGTVT hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh.

Thông tư gồm 5 Chương, 33 Điều hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh trên đường giao thông nông thôn, áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh trên đường giao thông nông thôn.

Thông tư quy định yêu cầu chung về thiết kế cầu treo dân sinh, chọn vị trí cầu treo dân sinh; yêu cầu về thiết kế kết cấu gồm các nguyên tắc chung, yêu cầu vật liệu và cấu kiện, tải trọng và tác động, lựa chọn sơ đồ cầu và bố trí chung, phân tích kết cấu, trụ (mố) tháp cầu và phụ kiện, mố neo và thiết bị điều chỉnh cáp chủ, cáp chủ và phụ kiện, dây treo và các phụ kiện liên kết, hệ mặt cầu, nền móng của trụ (mố) đỡ tháp cầu, nối tiếp cầu và đường, yêu cầu thiết kế các công trình phụ trợ.

Thông tư hướng dẫn chung về thi công gồm: Công tác chuẩn bị, thi công tháp cầu, thi công trụ (mố) cầu, mố neo; thi công rải cáp chủ và căng cáp, thi công dây treo, dầm và hệ mặt cầu, các hạng mục công trình, kết cấu khác. Thông tư cũng quy định các yêu cầu nghiệm thu cũng như các điều khoản thi hành.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2014./.

Waka trân trọng giới thiệu cuốn sách Thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh do Bộ Giao thông vận tải phát hành.

Kết nối với Waka