Thiền tập

Tác giả:

Cư sĩ Nguyên Giác

Thể loại: Tôn giáo - Tâm linh, Văn hóa - Xã hội

Nhà xuất bản:

NXB Hội Nhà Văn

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 18/07/2018

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Có một câu nói "Kiên nhẫn dẫn tới Niết Bàn". Câu nói này đặc biệt liên hệ tới tu tập thiền định. Bạn phải kiên nhẫn thiền tập...

Mời các bạn đón đọc Thiền tập - Cư Sĩ Nguyên Giác!

Kết nối với Waka