The Coral Island

Tác giả:

R.M. Ballantyne

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản:

Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/03/2015

Sách miễn phí

"The Coral Island" is certainly a product of its times, and one can see why William Golding reacted to it by writing "Lord of the Flies," but once you accept it as a Victorian British Boys' adventure story, it's a rollicking good read.

Từ khóa: igroup,

Kết nối với Waka