Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

The belgian twins

Tác giả:

Lucy Fitch Perkins

Thể loại: Truyện dài - Tiểu thuyết, Văn học

Nhà xuất bản:

Đang Cập Nhật

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/03/2015

This story is based upon the experiences of two Belgian refugees in World War I. When their parents are marched of by Germans, Jan and Marie are left alone. Now they, along with their dog, have to find their parents! (Summary by ashleighjane).

Kết nối với Waka