Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Thanh xuân

Tác giả:

Dại Vàng

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 31/01/2015

"Muốn biết mình đã chạm đến cái ngưỡng của cánh cổng thanh xuân chưa à? Dễ lắm, chỉ cần cậu biết cậu đã đánh mất điều gì, đó chính là thanh xuân đấy. Như là cảm giác giật mình khi biết mẹ mình đã năm mươi tuổi chẳng hạn."

Kết nối với Waka