Thanh niên xung phong phục vụ giao thông vận tải thời chống Mỹ

Tác giả:

Nguyễn Văn Đệ

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Sự kiện

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 06/07/2017

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Là người có trách nhiệm, có sự hiểu biết nhất định, đã một thời hoạt động, lăn lộn, sống chết, đồng cam cộng khổ với TNXP phục vụ GTVT chống Mỹ trên nhiều tuyến đường, mặc dù không phải là người viết văn, viết sử, nhưng xuất phát từ ý thức trách nhiệm với lịch sử, tâm huyết với đồng đội nên sau khi về hưu, tôi đã tập trung công sức sưu tầm, ghi chép tư liệu, số liệu, tiếp xúc với cán bộ, đội viên nhiều đơn vị, nhiều địa phương và được sự giúp đỡ của Nhà xuất bản GTVT, tôi đã xuất bản được một số cuốn sách nói về TNXP. Đến nay, tôi thấy cần thiết phải hệ thống lại các tư liệu, các sự tích anh hùng và thẩm định, xác minh các số liệu về lực lượng, về phiên hiệu của tổ chức TNXP chống Mỹ cứu nước tập trung qua tập sách mang tên: “Thanh niên xung phong phục vụ Giao thông vận tải thời chống Mỹ” với mong muốn giúp bạn đọc hiểu đúng về tổ chức và hoạt động của TNXP phục vụ giao thông vận tải thời chống Mỹ cứu nước tập trung. 

Kết nối với Waka