Thằng ngốc ngày xưa

Tác giả:

Đặng Linh

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/03/2015

Sách miễn phí

Câu chuyện về những thay đổi của một tuổi thanh xuân lạ kì. Để rồi sau cùng tôi ngộ ra tất cả, điều mà với tôi là hạnh phúc nhất. Tác phẩm được kể lại như một lần tôi nhìn lại đời mình, có yêu, có ghét và có nhớ rất nhiều. 

Kết nối với Waka