TedBooks - Nhìn mặt mà bắt hình dong

Tác giả: Chip Kidd

Thể loại: Kinh doanh, Kinh doanh tổng hợp

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 01/09/2017

30.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm