Tập Kiều - Một thú chơi tao nhã

Tác giả:

Phạm Đan Quế

Thể loại: Thơ - Tản văn

Nhà xuất bản:

NXB Văn Hóa Thông Tin

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 26/10/2015

Sách miễn phí

Tóm tắt sách Tập Kiều - Một Thú Chơi Tao Nhã:

Đã tới hai trăm năm trôi qua kể từ khi Truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du ra đời, hàng bao thế hệ người dân Việt từ bậc tao nhân mặc khách đến các bà, các chị chân lấm tay bùn đều yêu thích đến say mê tác phẩm bất hủ này. Thật khó hình dung nổi người Việt nào lại không thuộc ít nhất một vài câu Kiều. Người ta còn bình Kiều, vịnh Kiều, tập Kiều, lẩy Kiều, ru Kiều, đố Kiều, làm câu đối Kiều... thậm chí cả bói Kiều nữa. Trong chuyên luận "TRONG NỀN VĂN HÓA KIỀU" hoàn thành năm 1991, ông Phạm Đan Quế đã đề cập một cách hệ thống đến tất cả các khía cạnh trên với phần tư liệu khá phong phú.

Do những khó khăn khách quan, năm 1991 mới chỉ có tập thứ nhất của chuyên luận này được ra đời dưới nhan đề: BÌNH KIỀU, VỊNH KIỀU, BÓI KIỀU (Nhà xuất bản Hà Nội) và sách đã được Nhà xuất bản Hải Phòng tái bản năm 1998 rồi năm 2000.

Waka trân trọng giới thiệu sách Tập Kiều - Một Thú Chơi Tao Nhã.

Kết nối với Waka