Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Táo non không ngọt

Tác giả:

Hoàng Nhân

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/03/2015

Tác phẩm ra đời như một câu chuyện hoàn toàn dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống và tình yêu của giới trẻ hiện nay, không có nhiều tình tiết mang tính phim ảnh, bắt nguồn từ sự trải nghiệm và ghi nhận trong chính cuộc sống của tác giả.

Kết nối với Waka