Tầm nhìn thay đổi quốc gia

Tác giả: Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 12/07/2017

20.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm

Từ khóa: dubai, tam nhin,