Tầm nhìn thay đổi quốc gia

Tầm nhìn thay đổi quốc gia

Tác giả: Mohammed bin Rashid Al Maktoum

Chuyên mục: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Thế Giới

Đọc thêm

Từ khóa: dubai, tam nhin,