Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Tấm bản đồ

Tác giả:

Ngọc Nguyễn

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 24/02/2015

Tôi chưa từng nhận thức được mình đã lớn...

 ...cho đến khi gặp lại nhiều thứ giờ đã cũ"

Nói một cách đơn giản là một chuyến trở về

Nói một cách phức tạp là một chuyến trở về không chỉ đơn thuần là trở về...

 

 

Từ khóa: tấm bản đồ,

Kết nối với Waka