Soup - Công thức giúp nuôi dưỡng và xây dựng văn hóa cho đội ngũ của bạn

Tác giả: Jon Gordon

Thể loại: Kinh doanh, Quản trị - Lãnh đạo

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 19/06/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm