Sổ tay lý thuyết và thiết kế tàu thủy - Phần 3

Tác giả: Trần Công Nghị

Thể loại: Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học - Công nghệ

Nhà xuất bản: NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/07/2017

15.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm