Sổ tay lý thuyết và thiết kế tàu thủy - Phần 3

Tác giả:

Trần Công Nghị

Thể loại: Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học - Công nghệ

Nhà xuất bản:

NXB Giao Thông Vận Tải

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/07/2017

Tìm đọc sách giấy: Tại đây

Gói cước áp dụng: WAKA VIP

Sách "Sổ tay lý thuyết và thiết kế tàu thủy" trình bày tóm tắt nội dung sau:

•    Tính nổi tàu thủy

•    Tính ổn định nguyên vẹn và ổn định tai nạn

•    Các phương pháp tính sức cản vỏ tàu

•    Thiết kế chân vịt tàu thủy

•    Chòng chành tàu

•    Tính ăn lái và tính giữ hướng

Tài liệu trong sổ tay này giúp bạn đọc trong tính toán tính năng tàu thủy, các phương tiện nổi thường gặp. Các thuật toán miêu tả trong sổ tay giúp người đọc viết các phần mềm ứng dụng nhằm tính toán tính nổi, họ đường Bonjean, họ đường cross curves, cân bằng tàu vv...

Mời các bạn đón đọc!

Kết nối với Waka