Sáng tạo chiến dịch PR hiệu quả

Tác giả: Anne Gregory

Thể loại: Kinh doanh, Marketing - Bán hàng

Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 05/07/2017

18.000 VNĐ1.000 VNĐ/ngày đọc cả kho sách Waka

Đọc thêm