Sam Walton - Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ

Tác giả: Sam Walton - John Huey

Thể loại: Nhân vật - Sự kiện, Nhân vật

Nhà xuất bản: NXB Lao Động

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 20/02/2017

Đọc thêm