Xa

chốn

ngựa

xe

xuân

mộng

đến

Vui

bên

sách

vở

tuổi

già

ngâm

Rơm ơi! đừng cháy

Thể loại:

Nhà xuất bản:

Định dạng: Epub

Ngày cập nhật: 04/03/2015

 Tìm kiếm một đống rơm ở cái thành phố này thật khó. Vậy mà khi tìm được nó, tớ đã vô tình làm dầu rơi vào đống rơm đó. Ngọn lửa không biết từ đó mà ra, nó tiến lại gần và BÙNG CHÁY…

Từ khóa: gerbera,

Kết nối với Waka